Jak cofnąć aktualizacje oprogramowania drukarki?

Opublikowany

Wycofanie aktualizacji oprogramowania drukarki może być konieczne, jeśli po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji wystąpią problemy. Może to być spowodowane różnymi przyczynami, takimi jak niezgodność z innym oprogramowaniem lub sprzętem, błędy w aktualizacji lub inne nieprzewidziane problemy. W tym wpisie omówimy, jak wycofać aktualizacje oprogramowania drukarki na komputerach z systemem Windows i Mac.

Wycofywanie aktualizacji oprogramowania drukarki w systemie Windows

Krok 1: Uzyskaj dostęp do Panelu sterowania

Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do Panelu sterowania na komputerze z systemem Windows. Możesz to zrobić, klikając menu Start i wpisując „Panel sterowania” w polu wyszukiwania. Następnie kliknij opcję Panel sterowania.

Krok 2: Wybierz „Programy i funkcje”

W Panelu sterowania kliknij opcję „Programy i funkcje”. Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich programów zainstalowanych na komputerze.

Krok 3: Zlokalizuj oprogramowanie drukarki

Zlokalizuj oprogramowanie drukarki, które chcesz przywrócić na liście zainstalowanych programów. Gdy go znajdziesz, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Odinstaluj”.

Krok 4: Potwierdź odinstalowanie

Pojawi się komunikat potwierdzający z pytaniem, czy chcesz odinstalować program. Wybierz „Tak”, aby kontynuować.

Krok 5: Przywróć sterownik drukarki

Po odinstalowaniu programu zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu poprzedni sterownik drukarki zostanie automatycznie przywrócony, skutecznie wycofując aktualizację oprogramowania drukarki.

Wycofywanie aktualizacji oprogramowania drukarki na komputerze Mac

Krok 1: Uzyskaj dostęp do Preferencji systemowych

Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do Preferencji systemowych na komputerze Mac. Możesz to zrobić, klikając ikonę Apple w lewym górnym rogu ekranu i wybierając „Preferencje systemowe” z menu rozwijanego.

Krok 2: Kliknij „Drukarki i skanery”

W oknie Preferencje systemowe kliknij opcję „Drukarki i skanery”. Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich drukarek zainstalowanych na komputerze Mac.

Krok 3: Wybierz drukarkę

Wybierz drukarkę, dla której chcesz przywrócić aktualizację oprogramowania.

Krok 4: Usuń drukarkę

Aby usunąć drukarkę, kliknij przycisk „-” u dołu okna Drukarki i skanery. Spowoduje to usunięcie drukarki z listy zainstalowanych drukarek.

Krok 5: Ponownie zainstaluj drukarkę

Aby ponownie zainstalować drukarkę, kliknij przycisk „+” u dołu okna Drukarki i skanery. Spowoduje to otwarcie okna „Dodaj drukarkę lub skaner”.

Krok 6: Wybierz drukarkę

W oknie „Dodaj drukarkę lub skaner” wybierz z listy dostępnych drukarek drukarkę, którą chcesz ponownie zainstalować.

Krok 7: Zainstaluj poprzednie oprogramowanie drukarki

Po wybraniu drukarki pojawi się monit o zainstalowanie oprogramowania drukarki. Zamiast instalować najnowsze oprogramowanie, wybierz opcję instalacji poprzedniej wersji oprogramowania. Spowoduje to skuteczne wycofanie aktualizacji oprogramowania drukarki.

Wniosek

Wycofanie aktualizacji oprogramowania drukarki może być niezbędnym krokiem, jeśli po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji wystąpią problemy. Niezależnie od tego, czy używasz komputera z systemem Windows, czy Mac, proces jest stosunkowo prosty i można go wykonać w zaledwie kilku krokach. Wykonując czynności opisane w tym artykule, możesz łatwo wycofać aktualizacje oprogramowania drukarki i nadal korzystać z drukarki bez żadnych problemów.

Autor

Free Web Hosting